Przeskocz do treści

Często zadawane pytania

 

W kwestiach dotyczących prawa wyborczego prosimy o zadawanie pytań w czasie organizowanych przez nas webinariów (27.09, 11.10, 18.10) oraz szkoleń stacjonarnych (6/7.10 i 13/14.10) oraz o zapoznanie się z odpowiedziami na często zadawane pytania na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

1. Czy strona rejestracji obserwatorów jest bezpieczna?

Strona jest zabezpieczona certyfikatem SSL. Jest to protokół sieciowy używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęty jako standard szyfrowania na stronach internetowych.

2. Kiedy będą podane lokalizacje szkoleń?

O lokalizacji szkoleń poinformujemy drogą mailową do 3 października.

3. Do kiedy muszę się zarejestrować na stronie obserwujemywybory.pl aby wziąć udział w obserwacji?

Najlepiej uczynić to jak najszybciej, aby mieć możliwość udziału w szkoleniu stacjonarnym (zazwyczaj 6 lub 7 października). Po tym terminie konieczny będzie udział w webinariach (11 i 18 października; film z webinarium 27 września dostępny jest już w zakładce Szkolenia). Osoby, które zapiszą się "na ostatnią chwilę" muszą się liczyć z trudnościami w uzyskaniu zaświadczenia upoważniającego do prowadzenia obserwacji - organizacje partnerskie w akcji mogą mieć za mało czasu, aby je dostarczyć do każdej zainteresowanej osoby.

4. Czy komisje wyborcze wiedzą, że będzie prowadzona obserwacja?

PKW otrzymała od Fundacji Batorego informację, w jakich obwodach zostanie przeprowadzona obserwacja wyborów przez obserwatorów społecznych delegowanych przez organizacje tworzące akcję Obserwujemy wybory. Komisje wyborcze powinny być zaznajomione z funkcją obserwatorów. Przypominamy, że zaświadczenie dla obserwatora społecznego okazujecie Państwo komisji, legitymując się, zatrzymując je jednak przy sobie, co może okazać się przydatne jeśli w zespole prowadzącym obserwacje ustaliliście np. rotację obserwatorów w ciągu dnia wyborczego.

5.Czy obserwator dostaje „dokument” potwierdzający, że jest obserwatorem i od kogo? Kiedy i od kogo otrzymam zaświadczenie dla obserwatora społecznego?

Zaświadczenia wydawane są przez organizacje tworzące akcję Obserwujemy wybory osobiście lub drogą pocztową. Dla osób, które zarejestrowały się między 12.10 a 16.10, zaświadczenia zostały wysłane w dniach: 13-17.10. W pozostałych przypadkach zaświadczenia były wysyłane 10-12.10. Jeśli we czwartek, 18 października nie otrzymają Państwo zaświadczenia, prosimy o pilny kontakt z organizacją rekomendującą Państwa udział w akcji. Obserwacja wyborów w roli obserwatora społecznego, bez zaświadczenia, nie jest możliwa.

6. W jakich godzinach obserwator ma obowiązek przebywać w lokalu wyborczym? Czy Fundacja Batorego będzie koordynowała osoby z różnych organizacji, obserwujące określoną komisję?

Obserwatorzy ustalają godziny prowadzenia obserwacji między sobą i dopasowują indywidualnie czas obserwacji do przedziału między 6:00 a opublikowaniem protokołu przez OKW2. Obserwatorzy byli kontaktowani w zespoły 12/13 października.

7. Czy mogę poznać dane osób obserwujących nie tyle określoną komisję, co też inne komisje w okolicy, żeby ewentualnie skontaktować się i umówić na wymianę?

Kontaktujemy ze sobą wyłącznie obserwatorów w ramach jednego obwodu. Jeśli zainteresowani są Państwo kontaktem z większą grupą obserwatorów, prośba o współpracę z jedną z organizacji tworzących akcję.

8. Czy dostaniemy wyciąg z z przepisów Kodeksu wyborczego, zasady obserwatora, niezbędnik obserwatora, formularz obserwacji, wytycznych PKW?

Wszystkie materiały dostępne są na stronie obserwujemywybory.pl

9. Czy mam przyjść z własnym formularzem na obserwację?

W przypadku osób prowadzących obserwację w obwodzie, do którego zarejestrowało się kilkoro obserwatorów, uzgodniona osoba zaczynająca o 6:00 przychodzi z formularzem i przekazuje go kolejnym osobom. Każdy z obserwatorów może zawrzeć na formularzu swoje obserwacje.

10. Czy są możliwe przerwy w pobycie w lokalu wyborczym np. na osobiste wzięcie udziału w wyborach i pójście do „swojego” lokalu wyborczego ? Jak wygląda ewentualna procedura korzystania z takich przerw ? Czy trzeba uzyskać zgodę przewodniczącego komisji? Jak wygląda sprawa spożywania posiłków w dniu wyborów dla obserwatora? Czy można wychodzić i wracać do komisji?

Jeśli prowadzą Państwo obserwację w zespole, prosimy o głosowanie w czasie, który nie przypada na Państwa zmianę i nie robienie nieuzgodnionych z innymi obserwatorami przerw. Obserwacja prowadzona jest w sposób ciągły. Osoby przypisane do obwodów, w których będą prowadzić obserwację jednoosobowo, otrzymują instrukcje indywidualnie od organizatorów. Przewodniczący komisji nie zarządza przerw. Jeśli mają Państwo coś do zjedzenia i picia ze sobą, co gorąco rekomendujemy!, prosimy o takie zachowanie, które nie będzie naruszać powagi głosowania, np. wyjście z lokalu na herbatę czy zjedzenie kanapki.

11. Czy jest możliwe otrzymanie kontaktu do przewodniczącego/ej komisji wyborczej (zwłaszcza nr. telefonu), żeby zadzwonić w razie gdybyśmy nie mogli wejść do lokalu wyborczego?

W takim przypadku prosimy o telefon do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz do telefonicznej linii wsparcia w ramach akcji Obserwujemy wybory.

12. W jakim czasie obserwatorzy/ki mają wprowadzić dane z formularza do system akcji Obserwujemy wybory?

Każdy obserwator otrzyma link oraz hasło do wprowadzania danych, lecz dane wpisze osoba uzgodniona przez zespół obserwatorów. Prosimy o wpisanie danych w poniedziałek 23.10 oraz o wysłanie formularza listem na adres Fundacji Batorego najpóźniej we wtorek 24.10.

13. Jak zachować się w kontaktach z mediami w dniu wyborów (czy lepiej nic nie mówić, a jeśli można, to co)?

Mogą Państwo skorzystać z możliwości odesłania dziennikarzy do organizatorów akcji (zakładka Dla mediów) oraz skorzystać ze wstępnej informacji o akcji. Prosimy o powstrzymanie się od wszelkich sądów, szczególnie dotyczących występowania bądź niewystępowania ewentualnych nieprawidłowości.

14. Do kogo się zwrócić jeśli osoby przebywające w lokalu, np. mężowie zaufania, nie będą oznakowane?

Osobą odpowiednią do kontaktu będzie przewodniczący komisji.

15. Co w sytuacji gdy przewodniczący OKW kwestionuje zaświadczenie? Co jeśli komisja kieruje do obserwatora polecenia utrudniające obserwację? Co jeśli przewodniczący komisji wyprasza obserwatora?

Prosimy o wskazanie numeru KRS i odesłanie przewodniczącego OKW do wytycznych PKW dla OKW 1, regulujących tryb sprawdzania zaświadczeń (w tym możliwość weryfikacji uprawomocnienia podpisanych pod oświadczeniem osób za pomocą dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego online) oraz współpracy z obserwatorem społecznym lub/i kontakt z naszą linią wsparcia.

Prosimy o szybki kontakt na linię wsparcia, zaś w pierwszej kolejności o opisanie tego faktu w formularzu w maksymalnie precyzyjny sposób.

16. Czy można głosować w komisji, w której się prowadzi obserwację?

Taka sytuacja jest możliwa, choć bardzo rzadka w ramach akcji.

17. Co warto mieć ze sobą (latarkę itp.)?

Spis przedmiotów w Niezbędniku obserwatora.

18. Czy zaświadczenie uprawnia do obserwacji w różnych komisjach („nocnej” i „dziennej”)?

Tak, zaświadczenie uprawnia do prowadzenia obserwacji w OKW 1 i OKW 2.

19. Kiedy obserwator może zakończyć obserwację?

Obserwacja kończy się z momentem opublikowania protokołu (prosimy przeczytać formularz obserwacji i ostatnie wskazane w nim czynności dla obserwatora).

20. Czy obserwator może mieć na sobie symbole przynależności politycznej, plakietki , nadruki itp.? Czy członkowie komisji mogą mieć na sobie takie emblematy?

Jest to wyraźnie zabronione w przepisach Kodeksu wyborczego.

21. Czy obserwator może pytać komisję o dotychczasową frekwencję w trakcie głosowania?

Treść komunikatu o frekwencji – liczbie uprawnionych oraz liczbie wyborców którym wydano karty – OKW1 udostępnia na drzwiach wejściowych do lokalu wyborczego, niezwłocznie po przekazaniu jej do PKW.

22. Jak obserwator powinien się zachowywać względem wyborców? Czy może pomóc np. osobie z problemem w poruszaniu?

Obserwator nie może przeszkadzać i wpływać w żaden sposób na głosowanie, w tym również nie może pomagać wyborcom itp.

23. Gdzie znajdę informacje o godzinach pracy komisji w dzień przed wyborami, tj. sobotę 20 października?

Takie informacje, o dyżurach komisji wyborczej w przeddzień i w dzień wyborów, znajdują się w Biuletynach Informacji Publicznej gmin.

Jeśli nie widzisz odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, napisz do nas: obserwujemy@batory.org.pl