Przeskocz do treści

 


 

Podstawowym celem obserwacji w ramach społecznej, apolitycznej akcji Obserwujemy wybory jest bezstronne, obiektywne i rzetelne zebranie danych o przebiegu głosowania i liczenia głosów podczas wyborów samorządowych w 2018 roku, które pozwoli stwierdzić m.in.: czy wybory w skali kraju były przeprowadzone w sposób uczciwy, i zgodny z prawem; czy i jakie wystąpiły nieprawidłowości i niedociągnięcia i jaka była ich skala, oraz co należy zmienić, żeby to się nie powtórzyło.

Akcja obserwacyjna prowadzona jest przez obserwatorów społecznych, delegowanych przez organizacje pozarządowe. Jest niezależna od komitetów biorących udział w wyborach. Jej przeprowadzanie jest ważne i dla głosujących, i dla komitetów startujących w wyborach – pozwoli ocenić ew. wątpliwości co do uczciwości wyborów i legitymizacji wybranych władz oraz opisze i udokumentuje ew. nieprawidłowości.

Opisanie przebiegu wyborów obejmie 300 losowo wybranych obwodów. Jeśli obserwatorzy potwierdzą prawidłowy przebieg głosowania w swoich obwodach, a wyniki w obserwowanych obwodach (w całej próbie losowej) nie będą się (statystycznie) różnić od oficjalnych wyników ogłoszonych przez PKW dla całego kraju, będzie to oznaczało, że w obwodach nieobserwowanych, także nie doszło do nieprawidłowości (a przynajmniej takich nieprawidłowości, które miałyby znaczenie na wynik wyborów w skali całego kraju).

Zebrane dane, po porównaniu z wynikami ogólnokrajowymi, pozwolą również ocenić, czy sam fakt obserwowania przebiegu głosowania w obwodzie przez obserwatorów społecznych wpływa na wyniki głosowania. Natomiast informacje o wszelkich nieprawidłowościach lub trudnościach w trakcie głosowania i liczenia głosów pozwolą na oszacowanie skali takich zdarzeń w całym kraju.

Obserwacja przebiegu głosowania i liczenia głosów musi być prowadzona bez przerwy od samego początku (od zebrania się komisji obwodowej), do samego końca (do wywieszenia protokołu na drzwiach lokalu i rozejścia się komisji), a więc od 6 rano w dniu wyborów do (prawdopodobnie) poranka następnego dnia – a więc przez około 24 godziny, a w niektórych przypadkach nawet dłużej.

Zasady działania obserwatorów opisane są na niniejszej stronie; obserwatorzy zobowiązani są do prowadzenia obserwacji w sposób bezstronny i zgodny z regulaminem akcji. Opracowanie wyników obserwacji możliwe będzie dopiero po uzyskaniu raportów ze wszystkich obserwowanych obwodów. Z tego względu obserwator powinien bezwzględnie dotrzymać wyznaczonego terminu wypełnienia kwestionariusza obserwacji, wraz z danymi o podstawowych wynikach głosowania w przydzielonym sobie do obserwacji obwodzie.