Przeskocz do treści

Rejestracja Obserwatorów
 


Zadania obserwatora społecznego w ramach akcji Obserwujemy wybory:

  • wypełnienie zgłoszenia udziału w akcji na obserwujemywybory.pl lub bezpośrednio u współorganizatora akcji;
  • udział w szkoleniu organizatora akcji: stacjonarnym lub/i internetowym;
  • zapoznanie się z materiałami udostępnionymi na stronie obserwujemywybory.pl;
  • uzyskanie zaświadczenia o statusie obserwatora społecznego od współorganizatora akcji. Bez zaświadczenia nie jest możliwe prowadzenie obserwacji w ramach akcji;
  • wydrukowanie formularza obserwacji;
  • próbne zalogowanie się do systemu informatycznego zbierającego dane obserwacyjne;
  • skontaktowanie się z innymi osobami prowadzącymi obserwację w obwodowej komisji wyborczej, w której obserwator będzie prowadzić obserwację wyborów i ustalenie: czasu obserwacji, zmian z innymi osobami, osoby wpisującej wyniki do systemu informatycznego (o ile nie zostanie inaczej ustalone, będzie to ostania osoba uzupełniająca formularz obserwacji);
  • w dniu głosowania zgłoszenie się do przydzielonej obwodowej komisji wyborczej, obserwowanie przebiegu głosowania i liczenia głosów, na bieżąco wypełnianie formularza obserwacji;
  • sfotografowanie protokołu z wynikami głosowania;
  • po zakończeniu pracy w komisji niezwłoczne wpisanie danych z formularza do systemu informatycznego i załączenie zdjęcia protokołu z wynikami wyborów oraz przesłanie pocztą wypełnionego formularza obserwacji do Fundacji Batorego.